เว็บบอร์ด ไทยเอ็นจิเนียร์โซไซตี้ (ThaiEngineerSociety Webboard)

สนทนาตามประสา => ห้องไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ABC_Events ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2017, 06:49:45 PM

หัวข้อ: เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Bottom up your productivity with Lean Food Manufacturing)
เริ่มหัวข้อโดย: ABC_Events ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2017, 06:49:45 PM
(http://asiafoodbeverage.com/wp-content/uploads/2017/01/banner-size-573x315-1.jpg)
กระบวนการผลิตของท่าน ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือยัง?
 
เป็นที่ยอมรับกันในหลายหลายอุตสาหกรรมการผลิตแล้วว่า การใช้ทฤษฎี Lean มาปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ผลตอบรับ ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตในยุคปัจจุบัน การนำระบบการผลิตแบบ Lean มาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุน ลดการสิ้นเปลืองเวลาและวัตถุดิบ ซึ่งนำไปสู่ กำไรที่มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพ และสร้างมูลค่าให้องค์กรได้เป็นอย่างดี เห็นได้ว่าหลายๆองค์กรหันมาเลือกใช้เครื่องมือนี้

นิตยสาร Asia Food Beverage Thailand ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มาพัฒนาการบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean for Food Manufacturing เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ในยุคประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการ  “Lean for Food Manufacturing เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” นี้ จัดขึ้นในวันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากร: อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเทคนิค Lean Food Manufacturing

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หัวหน้างาน, ผู้จัดการทุกระดับ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, Supervisor, ผู้ปฏิบัติงานในทุกแผนกที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิต, พนักงานทุกระดับที่มีความสนใจเรื่องการเพิ่มผลผลิต
 
ดาวน์โหลดโบรชัว: https://goo.gl/Rvmbir (https://goo.gl/Rvmbir)
ลงทะเบียนได้ทีนี่: https://goo.gl/GGiExi (https://goo.gl/GGiExi)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณ จรินทิพย์ | โทร.083-096-5623 | อีเมลล์ jarinthip@ttim.co.th